tel: 020 313 670; mob: 091 431 0363; info@krmek.hr

Učinite Vaš dom ili ured čistim i ugodnim za život i boravak

zadovoljstvo naših klijenata garancija je kvalitete
Djelatnosti

DEZINFEKCIJA

U širem smislu predstavlja skup postupaka kojima se uklanjaju, onesposobljuju ili uništavaju mikroorganizmi u toj mjeri da nisu sposobni izazvati infekciju.

DEZINSEKCIJA

Skup mehaničkih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem suzbijanja ili smanjenja  štetnih insekata.

DERATIZACIJA

Skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije

DEODORIZACIJA

Deodorizacija je postupak suzbijanja neugodnih mirisa. Koristeći mirisne ampule sa dispenzerima, koji su vremenski podesivi, uspješno se može odrediti količina ispuštenog mirisa u vremenskim intervalima.
Deodorizaciju vršimo širokim spektrom različitih mirisa, kako bi uklonili neugodne mirise i samim time stvorili ugodnije radno ozračje.

MEHANIČKO I KEMIJSKO ČIŠĆENJE

Sustava klimatizacije i kuhinjske ventilacije:
– odsisne i tlačne rešetke
– zračne zavjese
– ventilokonvektori
– split sistemi i fancoileri
– klima komore
– tlačni i odsisni kanali
– kuhinjske nape

ZAŠTITA OD PTICA

-Šiljci
-Zaštitne mreže
-Repelenti-„vruća stopala“
-Ultrazvučni repelenti

O nama

Naša tvrtka je prisutna  na Hrvatskom tržištu od 2002. godine i djeluje na različitim poljima sanitarne zaštite.

Tvrtka pruža kompletne stručne usluge sanitarne zaštite, počevši od izrade obvezatnog Plana i programa mjera, provedbe, edukacije zaposlenih i monitoringa, odnosno u potpunosti provodi obvezatne DDD mjere na način određen Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije /NN RH br. 35/07/ za što posjeduje rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, i rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarstvo.

Svi djelatnici angažirani na poslovima DDD-a osposobljeni su za kvalitetno i sigurno obavljanje radova. Stručnost, kvaliteta, učinkovitost i odgovornost prema zadacima temelj su našeg poslovanja, na što ukazuju i zadovoljni dugogodišnji korisnici naših usluga, dajući nam svoje povjerenje.

U radu se koristimo vrlo efikasnim i ekološki prihvatljivim, biorazgradivim sredstvima koja su registrirana za primjenu u Republici Hrvatskoj, te prema dinamici koja je usklađena s poslovanjem naših korisnika.

Djelatnosti kojima se naša tvrtka bavi su sljedeće :

Od 2007. godine posjedujemo certifikat  HRN EN ISO 9001:2002 (ISO 9001:2000). Dobivanjem certifikata ISO 9001:2000, naša tvrtka još jednom potvrđuje svoju kvalitetu sukladno standardima EU-a. Ovaj certifikat za nas je vrijedno priznanja, ali i preuzeta obveza za kontinuirano unapređenje poslovanja radi povećanja kvalitete usluge.

21. svibnja 2010. provedena je recertifikacija – ISO 9001:2008

djelatnika

godina iskustva

zadovoljnih klijenata

stručnih certifikata

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka je skup preventivnih postupaka koji se poduzimaju u cilju osiguranja zdravstveno ispravne hrane. Od 01.01.2009. uspostava i održavanje sustava sigurnosti hrane – HACCP je obaveza subjekata u poslovanju s hranom koji su jedini odgovorni za zdravstvenu ispravnost hrane.

Naše stručne usluge u smislu su potpore na uvođenju preventivnih postupaka samokontrole koji se temelje na Vodiču dobre higijenske prakse i HACCP vodiču odobrenih od Ministarstva zdravstva RH te se prilikom službenih kontrola odredbe navedenih vodiča uzimaju u obzir. Ovisno u koju je kategoriju (niski, srednji, visoki rizik) objekat razvrstan upućujemo na potrebnu dokumentaciju za koju dajemo upute o načinu vođenja, koju nakon određenog vremenskog perioda kontroliramo kako bi se ispravile eventualne pogreške.

Na ovaj se način rješava jedan dio obaveza subjekata u poslovanju s hranom, a drugi dio je da se kroz dolaske u objekte radi dokumentacije na licu mjesta daju upute o postupanju sa hranom od prijema do stola kroz osnovne zahtjeve o skladištenju, predobradi, obradi, pohranjivanju, posluživanju, križnoj kontaminaciji, ponašanju zaposlenika, rada s mjernom opremom … dakle svega što je potrebno poduzimati da bi se osigurala zdravstvena ispravnost hrane.

Kontakt

Sjedište

Gornji Rožat 82,
20236 Mokošica

Kontakt

Tel.: 020 313 670, 313 672

Fax: 020 313 671

mobitel: 091 431 0363

E-mail

info@krmek.hr