Dezinsekcija

Skup mehaničkih, bioloških i kemijskih mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem suzbijanja ili smanjenja štetnih insekata.

Cilj dezinsekcije nije samo riješiti se neugodnih nametnika, nego i zaštiti naše zdravlje i imovinu.
Kao što je poznato mnogi insekti su prijenosnici zaraznih bolesti, a neki od njih čine i štete u poljoprivredi, skladištima hrane, te na imovini.
Insekticidi koje koristimo zadovoljavaju najviše ekološke standarde. To su uglavnom preparati bez mirisa, ne ostavljaju vidljive tragove na površinama i produženog su djelovanja.
Insekti koji nas najčešće ometaju u našem stambenom i radnom prostoru su:

smeđi žohar (Blatella germanica)
crni žohar (Blatella orientalis)
buhe (Aphaniptera)
muhe (Muscidae)
stjenice (Cimex lectularius)
ose, mravi, stršljeni (Hymenoptera)

Postupak Provođenja Dezinsekcije:

1. IZVID OBJEKTA I UTVRĐIVANJE STUPNJA INFESTACIJE
razgovor sa strankom, detaljan pregled objekta, postavljanje feromonskih ljepljivih zamki ili korištenje sredstava za istjerivanje insekata u cilju utvrđivanja mjesta i stupnja infestacije.

2. PLANIRANJE I PROCJENA TROŠKOVA
planiranje akcije, procjena utroška materijala i broja radnih sati, ponuda.

3. PROVOĐENJE DEZINSEKCIJE
kombinacijom određenih postupaka:

prskanje ručnim prskalicama
prskanje motornim prskalicama
hladno zamagljivanje električnim uređajem
toplo zamagljivanje eletričnim ili benzinskim uređajima
zaprašivanje
nanošenjem spec. insekticidnih mamaca
postavljanjem različitih klopki.

4. KONTROLA
razgovor sa strankom, detaljan pregled objekta, postavljanje feromonskih ljepljivih zamki ili korištenje sredstava za istjerivanje insekata.

Dezinfekcija

Metode dezinfekcije
MEHANIČKA – sedimentacija, ventilacija, filtriranje
FIZIKALNA – temperatura, isušivanje, zračenje
KEMIJSKA– primjena kemijskih sredstava – dezinficijensa
Dezinficijense koristimo na nekoliko načina:
prskanje
orošavanje
„hladno“ zamagljivanje
Dezinfekciju je potrebno provoditi u objektima ili prostorima:
bolnice i ostale zdravstvene ustanove
za pripremanje hrane (kuhinja, restorani)
za proizvodnju namirnica – proizvodne linije u industriji
garderobe i sanitarni čvorovi
vozila za prijevoz prehrambenih namirnica
prijevozna sredstva za prijevoz osoba
klimatizacijske komore i ventilacijski kanali
svi prostori u kojima je došlo do incidenta na sustavima za odvodnju otpadnih voda
instalacije vodoopskrbnih sustava,spremnika za vodu
Za dezinfekciju koristimo kemijska sredstva:
sa širokim spektrom djelovanja na bakterije i viruse
koja imaju brzo početno djelovanje
koja su učinkovita u prisustvu organske materije
koja su stabilna pri svakom PH
koja nisu otrovna za ljude i životinje
koja nisu korozivna
koja nemaju neugodan miris i ne ostavljaju mrlje

Deratizacija

Skup mjera i postupaka koji se poduzimaju s ciljem smanjenja populacije:
• štakora (Rattus rattus)
• miševa (Mus musculus)
• voluharica (Microtidae)

koji su prirodni rezervoari i prijenosnici uzročnika zaraznih bolesti i skladišni štetnici.

Štetni glodavci nanose velike ekonomske ( konzumiraju i oštećuju velike količine gotove hrane, sirovina i oštećuju različite predmete ) i zdravstvene ( prirodni su rezervoari raznih zaraznih bolesti ) štete

POSTUPAK PROVOĐENJA DERATIZACIJE:

1. IZVID OBJEKTA I OKOLIŠA
detaljan pregled objekta i okoliša, razgovor sa strankom.

2. PLANIRANJE AKCIJE I PROCJENA TROŠKOVA
izrada detaljnog plana izlaganja meka i mehaničkih zamki , procjena utroška materijala i broja radnih sati , ponuda.

3. PROVOĐENJE DERATIZACIJE
izlaganje i obilježavanje meka i ili zamki prema točno utvrđenom planu.

4. KONTROLA
periodična provjera , nadopuna ili zamjena meke, razgovor sa strankom.

Deodorizacija

Deodorizacija je postupak suzbijanja neugodnih mirisa. Koristeći mirisne ampule sa dispenzerima, koji su vremenski podesivi, uspješno se može odrediti količina ispuštenog mirisa u vremenskim intervalima.
Deodorizaciju vršimo širokim spektrom različitih mirisa, kako bi uklonili neugodne mirise i samim time stvorili ugodnije radno ozračje.

-Spriječava široki spektar gljivica, bakterija i pljesni iz ventilacijskih sustava. Pljesni, Gram negativne, Grampozitivne.

vrste mirisa
vanilija
kivi
limun
jabuka
magnolija
lavanda
užmarin
karanfil

Mehaničko i kemijsko čišćenje

Sustava klimatizacije:
klima komore i ventilacijski kanali
odsisne i tlačne rešetke
zračne zavjese
ventilokonvektori
split sistemi i fancoileri
Kuhinjske ventilacije:
klima komore
tlačni i odsisni kanali
kuhinjske nape
ventilatori
mastolovci

Zaštita od ptica

vrste zaštite
1. Šiljci
2. Zaštitne mreže
3. Repelenti-„vruća stopala“
4. Ultrazvučni repelenti
Šiljci
su igličasta zaštita izrađena od visokokvalitetnog fleksibilnog materijala (nerđajući čelik S 304) i polikarbonantne baze otporne na vremenske prilike i na temperaturu od – 40 do + 150C. Proizvod je prirodan i vrlo učinkovit u zaštiti od golubova, vrabaca, svraka, vrana i drugih ptica. Iglice su savitljive i zatupljene na vrhu, tako da predstavljaju mehaničku prepreku za ptice, blago ih odgurujući od površine na kojoj su šiljci postavljeni i tako u potpunosti onemogućava njihovo pristajanje, zadržavanje i gniježđenje. Igličasta zaštita je nestabilna i neprijatna
za pticu tako da će spriječiti njihovo slijetanje na krov, terasu , prozor, ….itd. Prepreke ne ozljeđuje ptice, nego ih samo odvraćaju od namjere, a na kraju prisiljavaju da zauvijek promijene mjesto sletanja i zadržavanja.
Šiljci su vrlo jednostavni za instalaciju ( ljepilo, silikonski kit, vijci… ), pa može biti instaliran na ravnim krovovima, pločicama, klima uređjajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, drveta i metala.
Prednosti:

ekonomično i lako za instalaciju;
efikasno tjera ptice zauvijek;
ekološka zaštita;
humana zaštita ( ne ozljeđuje ptice );
jednokratno postavljanje i neograničen vijek trajanja

Ultrazvučni repelenti:
Ptice žive u istom okruženju kao i ljudi, koji imaju odgovornost da ih zaštite. Međutim, ptice mogu stvarati i poteškoće. Mogu predstavljati veliki problem za avijaciju, energetske izvore, poljoprivredu, tvornice itd. Nakon dugogodišnjeg istraživanja, proizvedeni su razni ultrazvučni aparati, koji rješavaju problem štetnog utjecaja ptica na ljude. Uz pomoć stručnjaka za ptice, utvrđena je optimalna ultrazvučna frekfencija koja tjera ptice.

Uređaj se može koristiti na aerodromima, kod energetskih izvora, u poljoprivredi, kod uzgoja riba, u skladištima, tvornicama, kod zaštite kulturnih znamenitosti itd.

Gospodarenje otpadom

Tvrtka Krmek d.o.o. posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja, privremenog skladištenja i prijevoza opasnog otpada (KLASA: UP/I 351-02/14-11/09). Pružamo cjelovitu uslugu zbrinjavanja medicinskog otpada, koja uključuje informiranje, redovito sakupljanje i odvoz, skladištenje, te evidentiranje tijeka otpada kroz propisanu dokumentaciju.

Opasni medicinski otpad dijeli se na:

 • INFEKTIVNI OTPAD
 • OŠTRI PREDMETI
 • STARI LIJEKOVI ILI FARMACEUTSKI OTPAD
 • CITOTOKSICI I CITOSTATICI
 • STARE KEMIKALIJE ILI KEMIJSKI OTPAD

U našoj ponudi nalaze se i spremnici (posude) za infektivni otpad, oštre predmete, farmaceutski otpad i kemijski otpad.

Ukoliko trebate stručnu i efikasnu pomoć pri ispunjavanju zakonskih obveza pri zbrinjavanju otpada slobodno nas kontaktirajte.

Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)

Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka skup je preventivnih postupaka koji se poduzimaju u cilju osiguranja zdravstveno ispravne hrane. HACCP je zapravo sustav samokontrole, ali i sustav kvalitete kojim se osigurava neškodljivost hrane.

 Od 01.01.2009. prema Zakonu o hrani (NN 81/13, 14/14, 31/15) „Subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima HACCP-a“ To znači da je HACCP sustav obaveza subjekata u poslovanju s hranom, kao što su:

 • Ugostiteljski objekti (hoteli, restorani, konobe, pizzerije…)
 • Slastičarne i pekarnice
 • Mesnice
 • Trgovine prehrane
 • Objekti društvene prehrane (menze, domovi, dječji vrtići…)

Prema tipu posla i riziku za sigurnost hrane objekti se razvrstavaju u tri kategorije rizika:

 1. NIZAK – utjecaj na sigurnost hrane vrlo nizak
 2. SREDNJI – poslovanje s hranom može izazvati značajan rizik za potrošača
 3. VISOKI – poslovanje s hranom visokog rizika i poslovanje koje je namijenjeno posebno osjetljivim grupama ili velikom broju potrošača

Ovisno u koju je kategoriju objekt razvrstan upućujemo na potrebnu dokumentaciju za koju dajemo upute o načinu vođenja, koju nakon određenog vremenskog perioda kontroliramo kako bi se ispravile eventualne pogreške.

Naša usluga implementacije HACCP sustava obuhvaća:

 1. Obilazak objekta.
 2. Analiza postojećeg stanja i prijedlog mjera za otklanjanje tehničkih i organizacijskih nedostataka
 3. Definiranje kritičnih kontrolnih točaka i korektivnih mjera
 4. Izrada potrebnih radnih uputa i standardnih sanitacijskih postupaka za određeni objekt – izrada SSOP-a sa evidencijskim listama
 5. Izrada kompletne HACCP studije
 6. Edukacija osoblja u kuhinji
 7. Verifikacija sustava

Ukoliko ste implementirali HACCP sustav u svoj objekt ne zaboravite da imate i Zakonsku obavezu revizije koju je potrebno izvršiti jednom godišnje.